Geurneutralisatie – Ionisatie doet het werk

Functie

Met het Air Quality System (AQS) in de afvoer van een ventilatiesysteem verbeteren de luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat aanzienlijk. Dankzij het systeem worden onfrisse geuren in de directe omgeving beduidend minder. Onderaan treft u een overzicht van de klantvoordelen van het ioniseren van afgevoerde lucht. Eén ervan is het vermijden van klachten uit de buurt.

Op basis van signalen die worden afgegeven door de sensoren bepaalt de ionair controller de ionisatie-intensiteit, welke ook weer samenhangt met de mate van vervuiling en het luchtvolume. Om ervoor te zorgen dat de toegestane ozonconcentratie in de afvoer naar de omgeving niet wordt overschreden, kan een ozonsensor worden ingezet om de maximaal toegestane waarde – bijvoorbeeld voorgeschreven door een statuut – te waarborgen. Wanneer de limiet wordt bereikt geeft de sensor een melding en reduceert de beheerder de ionisatie-intensiteit overeenkomstig de overschrijding.

Meten/Reguleren/Managen/Monitoren

Klantvoordelen

Het Air Quality System van Ionair resulteert in gerichte verbetering van de luchtzuiverheid – zelfs in die van de afgevoerde lucht. Stankoverlast wordt ingeperkt en vluchtige organische componenten (VOC’s), microben, bacteriën en schimmelsporen worden effectief bestreden. Luchtionisatie levert een geurneutraal, hygiënisch en comfortabel binnenklimaat op. De klantvoordelen en andere voordelen op een rij:

 • Een reductie van vluchtige organische componenten (VOC’s) in de afgevoerde lucht
 • Verbeterde hygiëne van de afgevoerde lucht door een reductie van bacteriën en schimmelsporen
 • Reductie van fijnstofdeeltjes in de afgevoerde lucht
 • Stankoverlast wegnemen voorkomt klachten
Een goed binnenklimaat bestaat uit een combinatie van verschillende elementen.
– Beda Weibel, CEO –

Componenten

De Ionair AQS kan zowel tijdens de planningsfase door een HVAC-ontwerper worden ontworpen en meegenomen in een nieuwbouwproject of worden ingebouwd in bestaande bouw.

Ionair controller

Het hart van het Ionair Air Quality System evalueert data van de sensoren om de ionisatie-intensiteit van de ionisatiemodule te reguleren, de systeemparameters aan te passen en te communiceren met de datalink ‘VeritasNET’. Voor luchtvolumes tot een maximum van 3000 m3/u volstaat de ICA 1000. Voor grotere volumes kunt u de ICA 2000 inzetten.

Ionisatiemodule

De ionisatiemodule is de ‘motor’ van het systeem. De module genereert de vereiste ionisatie-energie en wordt in een leeg deel van het luchtbehandelingssysteem (HVAC) of in het luchttoevoerkanaal geïnstalleerd. De laatste generatie water- en stofdichte modules is beschikbaar en geschikt voor het meest veeleisende klimaat.

 

Sensoren

De sensoren meten de inputparameters, wat nodig is voor een optimale regulatie. Het gaat hier om de luchtzuiverheid van de buitenlucht en afgevoerde lucht, de relatieve vochtigheid, de luchtvolumestroom, en de ozonconcentratie in de afgevoerde lucht.

Datalink VeritasNET

VeritasNET vormt de link naar het Ionair DataCenter en naar de meest gangbare gebouwbeheerssystemen. De datalink wordt gebruikt om het proces te monitoren.

Andere voordelen van de Ionair-technologie

 • Regulatie op basis van behoefte
 • Air Quality System
 • Intrinsieke veiligheid (inzet van storingsvariabelen en automatische alarmen, systeemmonitoring in het Ionair DataCenter en preventief onderhoud)
 • Procesmonitoring met het Ionair DataCenter via de digitale klantomgeving
 • Zwitserse kwaliteit
 • Een lange levensduur en beschikbaarheid van reserveonderdelen en upgrades
 • Wereldwijde klantenservice en onderhoud