Zuivere lucht voor een goede kwaliteit van leven

Lucht is voeding: lucht is cruciaal om te kunnen overleven en we ademen er iedere dag zo’n 20 kilogram van in. Zoals bij alle levensmiddelen is hygiëne een belangrijk aandachtspunt. Bij etenswaren kan slechte hygiëne een product doen bederven en kunt u er ziek van worden wanneer u een bedorven product eet.

Lucht bestaat uit enkele goedaardige micro-organismen, schimmelsporen en meer. Naast goede stoffen bevat het ook pathogene stoffen (stoffen die ziekte kunnen veroorzaken). Lucht is dan ook een transmissiemedium voor ziekte. Niet alleen ziekten worden overgebracht door de lucht; ook verontreinigingen die kunnen leiden tot schimmelinfecties en onfrisse, stinkende geuren – een enkel micro-organisme kan al een sterke geurbron zijn.

Welk beeld komt bij u op als u aan vervuilde lucht denkt? Er zijn er waarschijnlijk velen, en niet alleen de industrie en het verkeer vervuilen de lucht. Het is zelfs zo dat wij mensen de grootste vervuilers van lucht zijn. We ademen namelijk CO2 uit en onze uitstoot komt terecht in het milieu. Zelfs vanuit gebouwen kunnen verontreinigingen in de lucht belanden. Tegelijkertijd leidt de bouw van steeds luchtdichtere gebouwen tot een situatie waarin luchtuitwisseling alsmaar minder goed mogelijk is. Natuurlijk ventilatie, zoals we die kennen uit vroegere jaren, volstaat niet langer meer voor een afdoende toevoer van frisse lucht. Tot slot zijn ventilatiesystemen nogal eens gebrekkig ontworpen – of ontbreken ze volledig. Luchtvervuiling komt dichter bij de mens dan we vaak denken. Met haar AQS-systeem pakt Ionair deze kwestie aan en biedt zij luchtvervuiling in uw panden op een natuurlijke manier het hoofd.

Hetzelfde geldt voor de hygiëne van het binnenklimaat en voor andere hygiënefactoren. Het liefst zouden we de concentratie van micro-organismen in de lucht reduceren om de transmissie van ziekten en vervelende consequenties zoals schimmelinfecties voor te zijn. Het is dan ook belangrijk om te voorkomen dat er zich een voedingsbodem voor microben zich kan ontwikkelen. Een hygiënisch binnenklimaat helpt bij het bestrijden van nieuwe vervuilingsbronnen. In de voedselindustrie en in ziekenhuizen is een hygiënisch binnenklimaat in het bijzonder van belang. Vervuiling van levensmiddelen door micro-organismen wordt voorkomen en in ziekenhuizen minimaliseert het AQS-systeem van ionair het risico op infecties voor zowel patiënten als het verzorgend personeel.

ionair AQS beperkt de transmissie van micro-organismen door de lucht. Hiermee wordt de voedingsbodem voor de groei van pathogene organismen ingedamd en een uitstekend hygiënisch binnenklimaat gecreëerd. Wat een overtuigend argument vormt om te investeren in een hygiënisch binnenklimaat.