Kantoren

De meest belangrijke en – zeker voor dienstverlenende organisaties – meest waardevolle asset van een bedrijf zijn haar werknemers. Het is dan ook van onbetwistbaar belang om een comfortabele en gezonde werkomgeving te creëren. Tevreden en gezonde werknemers garanderen hoge productiviteit, die resulteert in goede prestaties en succes. Verscheidene studies bewijzen dat binnenklimaat, en de luchtzuiverheid in het bijzonder, meetbaar van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit van werknemers.

Zuivere binnenlucht is equivalent aan een sterk verminderde hoeveelheid verontreinigingen en een beperkte aanwezigheid van ziekte-veroorzakende bacteriën en microben, en is een belangrijke succesfactor voor een organisatie.

Met het Ionair Air Quality System (AQS) kiest een organisatie voor een hoogwaardig binnenklimaat. Werknemers ademen lucht die vergelijkbaar is met natuurlijk zuivere buitenlucht (gemeten naar natuurlijk zuivere lucht die kenmerkend is voor berggebieden, de kust en het bos). Het AQS vermindert de kans op infecties doordat de lucht minder microben bevat die ziektes kunnen veroorzaken; stimuleert het cognitieve vermogen van werknemers doordat de zuurstofopname van het lichaam wordt verbeterd; en creëert een prettige werkomgeving omdat de mensen het binnenklimaat minder verontreinigen en het klimaat van de individuele werknemer dus verbetert. Laten we niet vergeten dat de mens dagelijks 1 kg vast eten, 3 kg vocht en 30 kg lucht ‘consumeert’. Besteden we aandacht aan de kwaliteit en hygiëne van onze vaste en vloeibare voeding? En doen we dat ook als het gaat om de lucht die we inademen?

 

en het gebruik van ventilatiesystemen hebben een directe invloed op investeringen en operationele kosten. Met de Ionair AQS kunnen optimaliseringen zowel op het gebied van luchtzuiverheid als op het gebied van energieverbruik (de mate van luchtuitwisseling, gerecirculeerde lucht en buitenlucht) simultaan uitgevoerd worden. Uiteindelijk heeft dit ook een gunstig effect op de CO2-balans van het bedrijf, wat de marktetingboodschap weer sterker maakt. Zijn er vandaag de dag nog ondernemers die geen duidelijk standpunt innemen en meetbare criteria invoeren ten aanzien van milieubescherming, energieverbruik en duurzaamheid? En welke werknemer vraagt niet naar en kiest een werkgever niet aan de hand van dergelijke criteria?

Ionair AQS

  • Gezond binnenklimaat voor alle werknemers
  • Betere luchtkwaliteit
  • Minder personeelsuitval
  • Beter arbeidsprestaties en hogere productiviteit
  • Beter energierendement
  • Reductie van operationele kosten

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Kantoren