De aangename geur van frisse lucht

Ieder mens heeft een ander gevoel voor luchtzuiverheid. Comfort wordt bemerkt met de olfactorische sensoren van de neus. Als mens zijn we zo geprogrammeerd dat we zeer scherp zijn op plotselinge olfactorische veranderingen. Een evolutionair ontwikkeld vermogen en aangeboren instinct dat helpt om te overleven. Al bij een baby kunnen we dit overlevingsinstinct observeren: de baby ruikt de moeder en vindt haar zonder zijn of haar ogen te hoeven openen.

Het olfactorisch vermogen heeft ook een plekje gekregen in ons alledaags taalgebruik. Het gezegde ‘een uur in de wind stinken’ maakt goed duidelijk wanneer we een afkeur ervaren op basis van ons reukorgaan. Een geur die op de één een aantrekkingskracht heeft – gemaaid gras, uw echtgeno(o)t(e), het bos, uw werkplek of een goed glas wijn – kan de ander juist afstoten. Dit is de reden dat de meeste mensen neutrale luchtzuiverheid als positief beoordelen. En waarom berg- en strandlucht eigenlijk iedereen een goed gevoel geeft. Waarom is dit zo? Wij zijn ervan overtuigd dat het lichaam neutraal reageert omdat de lucht vrij is van stoffen die overlast veroorzaken (geurstoffen, VOC’s en uitlaatgassen) en sterk verrijkt is door geactiveerde zuurstof (zuurstofionen, natuurlijke hoeveelheden ozon en atomische zuurstof).

Bij een neutrale luchtzuiverheid schakelt het lichaam niet naar alarmmodus zoals hierboven beschreven, maar blijft het ontspannen. Onder ideale omstandigheden staat een gezond binnenklimaat hierdoor gelijk aan natuurlijk zuivere lucht zoals we die ervaren in de bergen, aan het strand, na een onweersbui of ’s ochtends vroeg. Pure lucht waar we ons als mensen door de evolutie aan hebben aangepast.

Wat hebben internationale normen zoals ASHRAE 62.1, DIN EN 13779, VDI 6022, SWKI 104, SIA 382.1 en JSRAE te zeggen over de luchtzuiverheid van het binnenklimaat? Volgens al deze normeringen zijn er vijf factoren die significant van invloed zijn op de luchtzuiverheid van het binnenklimaat.

Dit zijn:

  1.  De kwaliteit van de buitenlucht
  2. De uitstoot van schadelijk lucht in een pand
  3. De luchtstroom binnen een ruimte
  4. Het volume van toegevoerde lucht
  5. Verandering van de luchtzuiverheid in het volledige ventilatiesysteem

Daarnaast classificeren alle normeringen de verschillende typen lucht zoals: toegevoerde lucht, binnenlucht, gerecirculeerde lucht, afgevoerde lucht, etc. (zie foto’s 1-12 voor meer details) en bevatten zij duidelijke classificaties over de luchtzuiverheid van het binnenklimaat. De normeringen zijn opgesteld aan de hand van de nieuwste inzichten en er worden aanbevelingen gedaan over de omstandigheden waaronder een relatief bevorderlijk binnenklimaat kan worden bereikt.

Feitelijk definiëren de normen de luchtzuiverheid van de verschillende typen lucht op basis van de volgende verontreinigingen: CO2, CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, VOC en Olf. VDI 6022 definieert drie beoordelingsklassen, welke, indien noodzakelijk – wanneer het bestaan van een geurprobleem wordt vermoed – stap voor stap worden toegepast.

Een gezond binnenklimaat wordt altijd bereikt door voors en tegens af te wegen. In dit proces is het minimaliseren van verontreinigingen, of het reduceren ervan tot een natuurlijk niveau, een belangrijke vereiste. Desalniettemin spelen ook ruimtelijke eisen en de kosten een belangrijke rol. Het is de taak van de architect en HVAC-ontwerper om – voornamelijk tijdens de planningsfase – gezamenlijk met de pandeigenaren tot zo geschikt mogelijke oplossingen te komen. Latere beheerders en gebruikers van een gebouw zullen de ontwerpers en planners dankbaar zijn als de luchtzuiverheid van het binnenklimaat intact is gehouden.

Ionair zet zich zonder voorbehoud in voor het naleven van land-specifieke normen en is internationaal actief betrokken bij normeringscomités die zich bezighouden met de continue ontwikkeling van deze normen. In alle eerlijkheid voldoet de luchtzuiverheid van het binnenklimaat vaak niet aan de verwachtingen. Het Ionair Air Quality System (AQS) kan de luchtzuiverheid van het binnenklimaat beslist verbeteren. Aan de hand van deze praktische bevindingen komen bovengenoemde groepen dan ook vaak tot de gestandaardiseerde inzet van Ionair-oplossingen.