Nieuwe zuurstof met ons trainingsaanbod


Technische seminars

Ionair brengt de wereld van experts samen. Onze technische seminars vormen een evenementen- en netwerkformat dat Ionair al jaren samen met geselecteerde partners succesvol organiseert voor een geïnteresseerd en professioneel publiek. De thema’s die centraal staan zijn: de luchtzuiverheid van het binnenklimaat, luchtbehandeling en ventilatieoplossingen, energetische efficiëntie, ruimteplanning en digitalisering. Onze technische seminars laten zowel op praktisch als op detailniveau zien wat onze binnenklimaatoplossingen in huis hebben en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd.

Betrokken bedrijven, R&D-voorbeelden en vertegenwoordigers van publieke instellingen presenteren hun concepten, producten en diensten en delen inzichten op basis van hun ervaringen. Nieuwe en innovatieve oplossingen, projecten en technologieën staan klaar om vertoond te worden aan een geïnteresseerd publiek.

Jeroen Posthumus

Director Benelux

T: +31 88 234 05 67
jeroen.posthumus@ionair.com


Trainingsmodules

Verrijk uw kennis en die van uw medewerkers. Onze trainingsmodules zijn zo samengesteld dat experts er een scala aan praktische en theoretische kennis aan overhouden. De modules leggen zich niet alleen toe op de applicatietechnieken van ionair-producten, maar ook op alles wat te maken heeft met onze kerncompetentie: de luchtzuiverheid van het binnenklimaat. Een onderwerp dat ons na aan het hart ligt. Op basis van case studies, ervaringen en verschillende oefeningen wordt er tijdens de training gezamenlijk gereflecteerd op bevindingen en vergroten de deelnemers hun kennis. De luchtzuiverheid van het binnenklimaat is een complex onderwerp. Hoe gecompliceerder de processen en hoe strenger de eisen, hoe groter de uitdagingen. Het wordt dan ook alleen maar belangrijker om de technische ontwikkelingen en vernieuwing van standaarden en normeringen voor te blijven. Om uw werknemers effectief te trainen assisteren en ondersteunen we u bij het verbeteren van hun vaardigheden – een basisvereiste voor het behouden van uw onderscheidend vermogen en voor duurzame business development.