HotelS

Door digitalisering is de hotelbranche de laatste jaren sterk veranderd. Gasten evalueren hun bezoek online en potentiële klanten lezen deze reviews. De keuze voor een hotel wordt vaak sterk beïnvloed door de online evaluatie ervan. Een belangrijke factor bij de beoordeling is de mate waarin een hotel als schoon en hygiënisch wordt ervaren. Hygiëne wordt zonder meer als vanzelfsprekendheid gezien. Als mensen merken we viezigheid en gebrekkige hygiëne makkelijk op door onze zintuigelijke waarneming van geur. Als geur ongemakkelijk is voelt een gast zich onprettig. Waarvan het automatische gevolg is dat de hygiëne in twijfel wordt getrokken.

En dat is niet zo gek. Slechte hygiëne is een veroorzaker van onzuivere lucht. Stankveroorzakers kunnen in hotels veelvuldig aanwezig zijn. Een sterk parfum, bijvoorbeeld, kan tot wel enkele dagen achterblijven in een hotelkamer. Dit is dan ook de reden dat een neutraal luchtpatroon bepalend is in de vertrekken. Als het hotelpersoneel onzuivere lucht probeert te bestrijden met een neutraliserend middel, wordt niet alleen meer luchtverontreiniging veroorzaakt maar kan het kunstmatige aroma – afhankelijk van de culturele achtergrond van de gast – ook nog eens leiden tot irritaties of allergische reacties. Daarnaast verspreiden ook de open keukens die tegenwoordig zo populair zijn een sterke geur en moeten zij aan strikte hygiënestandaarden voldoen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar één ding is duidelijk: er worden in hotels hoge eisen gesteld aan de hygiëne. Van de planningsfase tot decennialang gebruik van haar systemen; Ionair helpt de beheerder een zo zuiver mogelijk binnenklimaat te realiseren tegen een geringe investering en lage operationele kosten. Dit geldt voor het gehele kostenplaatje, de total cost of ownership (TCO). Door veranderend gebruik van gebouwen zijn Ionair-systemen constant aan wijzigingen onderhevig, ook tijdens hun gebruik. Ionair kan hierin makkelijk met u meebewegen zonder de infrastructuur aan te hoeven passen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Hotels