Verpleeghuizen

In een verpleeghuis is goede hygiëne een randvoorwaarde. Naast water, mensen en instrumenten wordt het ventilatiesysteem gezien als een bron van en toevluchtsoord voor infecties. Transmissie vindt plaats via handen, water, oplossingen en door de lucht. Een hygiënisch binnenklimaat helpt dus om het risico op infecties af te laten nemen.

Los van hygiëne, zijn het daarnaast ook de gebruikelijke comfortgraadmeters die de reputatie van een verpleeghuis maken of breken. Patiënten, bezoekers en werknemers moeten zich goed voelen in een verpleeghuis en de laatstgenoemde groep moet kunnen functioneren in een gezonde werkomgeving. Een modern verpleeghuis fungeert daarnaast ook als hotel, restaurant en ontmoetingsplek. De vraag naar een geurneutraal binnenklimaat komt dan ook van vele kanten.

De directeur van een privaat verpleeghuis stelde dat het binnenklimaat zo goed moet zijn dat de bezoeker of patiënt simpelweg vergeet dat hij of zij in een verpleeghuis is. Conclusie: de geur die zo kenmerkend is voor verpleeghuizen moet worden gemeden.

Stijgende kosten maken dat verpleeghuizen voorzichtig met hun beschikbare middelen moeten omspringen. Er worden kostenbesparingen doorgevoerd en de instelling moet een milieubewuste indruk afgeven. Ionair helpt beheerders om de luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat actief te verbeteren. Van de planningsfase tot decennialang gebruik van haar systemen; Ionair helpt de beheerder een zo zuiver mogelijk binnenklimaat te realiseren tegen een geringe investering en lage operationele kosten. Dit geldt voor het gehele kostenplaatje, de total cost of ownership (TCO). Door veranderend gebruik van gebouwen zijn Ionair-systemen constant aan wijzigingen onderhevig, ook tijdens hun gebruik. Ionair kan hierin makkelijk met u meebewegen zonder de infrastructuur aan te hoeven passen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Verpleeghuizen