Effectief kostenmanagement met ionair

Thermisch en hygiënisch comfort wordt gerealiseerd door het ventilatiesysteem en beslaat 40-60% van de totale energiekosten van een gebouw, afhankelijk van het type pand en de locatie. De reden hiervoor is dat het transport van lucht door het luchtkanalen energie kost. De hoeveelheid benodigde elektrische energie hangt vervolgens weer af van het te transporteren luchtvolume, de luchtsnelheid, het gebruik van filters en het type batterij dat wordt gebruikt voor verwarmen, koelen of verdamping. Een handige formule luidt als volgt: hoe groter het luchtvolume en de luchtsnelheid, hoe hoger het energieverbruik.

Om te beginnen ligt een groot energiebesparingspotentieel bij het optimaliseren en reduceren van het buitenluchtvolume. Iedere kubieke meter buitenlucht moet behandeld worden als het binnenklimaat – zoals we dat vandaag de dag gewend zijn – stabiel moet variëren tussen de 22 tot 26 graden Celsius, hygiënisch moet zijn en 40-60% relatieve vochtigheid moet vertonen. Om dit te realiseren is veel energie nodig. Een reductie van de hoeveelheid benodigde buitenlucht kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen. In het belang van de hygiëne optimaliseert ionair het buitenluchtvolume, wat kan omdat de geïoniseerde lucht de hygiëne in het gebouw reeds verbetert. En minder buitenlucht, betekent een lager energieverbruik.

Aangezien ionair het binnenklimaat tegelijkertijd hygiënisch behandelt kan zelfs geoptimaliseerde recirculerende lucht geen kwaad. Een hoge mate van gerecirculeerde lucht helpt met het optimaliseren van de luchtvochtigheid. Interne lucht is een zeer edele en waardevolle asset, en hergebruik is alleen maar wenselijk. Dankzij een doordacht hergebruik van gerecirculeerde lucht, de puurste vorm van warmteterugwinning en de mogelijkheid om iedere ruimte apart te reguleren naar gelang het gebruik, kan energie worden bespaard. Dit heeft een gunstig effect op de operationele kosten en resulteert in een relatief korte terugverdientijd van de investeringen.

Het concept is vergelijkbaar met dat van een gesloten productiesysteem zoals we dat al decennialang kennen in andere sectoren, zoals recycling. Om Werner Sobek, de populaire Duitse architect en ingenieur, te citeren: ‘De uitdaging van de toekomst zal zijn om het gebruik van grondstoffen te verminderen voor productie en bij bedrijven.’ Het milieu is dankbaar voor deze benadering. Met ionair kunt u het buitenluchtvolume reduceren en de hoeveelheid gerecirculeerde lucht laten toenemen, wat leidt tot significante energie- en kostenbesparingen. En daarnaast het milieu beschermt, de CO2-voetafdruk van uw bedrijf verkleint en klimaatverandering tegengaat. De drukafname in het luchtkanalensysteem kan aanzienlijk worden gecompenseerd door het vervangen van geactiveerde koolstoffilters.

In Zwitserland wordt ionair op federaal niveau gesubsidieerd vanuit het ProKilowatt-programma en de EnAW (optimalisatie van het luchtvolume en vervanging van geactiveerde koolstoffilters).