Kijk mee over de schouder van de natuur

Lucht is de meest belangrijke voedingsstof die we als mensen tot ons nemen. Je ademt zo’n 20 kilogram lucht in, iedere dag weer. De zuiverheid van de lucht die we inademen is dan ook onmiskenbaar van invloed op onze fysieke en mentale gezondheid – of, om het anders te verwoorden: als de luchtzuiverheid afneemt, heeft dat gevolgen. Voor ons als mens en voor onze omgeving.

We merken instinctief op dat zee- en berglucht frisser is dan stads- en kantoorlucht. Niet alleen door onze eigen ervaringen weten we dat de lucht in de bergen en aan het strand een gunstige invloed heeft op onze gezondheid – ook wetenschappelijk is dit onderbouwd. Eén van de redenen voor het verschil is de hoge concentratie van ionen in natuurlucht: dit zijn de elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer en de natuurlijke bestandsdelen van ozon. Op hooggelegen locaties en aan het strand kan de natuurlijke concentratie van ionen oplopen tot wel 8000 ionen per kubieke centimeter; in de stad daarentegen varieert de dichtheid tussen de 20 en 200 en in geventileerde of luchtbehandelde ruimtes tussen de 20 en 50 [1]. Interessant genoeg is een hogere ozonconcentratie waarneembaar bij een hogere concentratie van ionen en het dagelijks gemiddelde op hooggelegen locaties of aan het strand varieert tussen de 30 en 60 ppb (parts per billion, of: delen per miljard). De concentratie in binnenlucht is slechts 0 tot 5 ppb.

[1] VDI-verslag no. 1877, atmosferische hygiëne, 2005, Dr. Achim Keune, de voor- en nadelen van verschillende luchtverbeteringsmethoden, ISBN 3-18-091877-2

Ozon: zegen of vloek? In de afgelopen decennia is ozon in een verkeerd daglicht gesteld door de media. Naast NOx en SOx, is ozon weggezet als smog. Wat we echter vergeten zijn is dat – zoals hierboven beschreven – ozon een belangrijk onderdeel is van lucht en belangrijke taken op zich neemt wanneer aanwezig in natuurlijke concentraties. Ionisatie is het proces dat verantwoordelijk is voor de natuurlijke vorming van ozon in de lucht. Er is dus een samenhang tussen de ionen en de ozon die aanwezig zijn in lucht. In tegenstelling tot de natuurlijke vorming van ozon, wordt de onnatuurlijke vorming van ozon veroorzaakt door verontreinigende stoffen als NO2, CO, en methaan [2].

Een natuurlijk gehalte aan ionen in de atmosfeer helpt de mens om zuurstof optimaal op te nemen. Frisse lucht bevat een natuurlijk hoge concentratie van ionen: in de natuur vindt een constante zuivering van lucht door ionisatie plaats. De atmosfeer, bijvoorbeeld, wordt geïoniseerd door de zon en de wind. Ionisatie heeft een zelfreinigend effect op de lucht. Het is de reden dat we zo genieten van een dagje in de bergen of een ontspannen moment op het strand. Onze dagelijkse routine ziet er echter anders uit: meer dan 80% van onze tijd brengen we binnen door. Dit is dan ook de reden dat de kwaliteit van het binnenklimaat zo bepalend is voor onze gezondheid, ons welzijn en onze prestaties. Het binnenklimaat wordt beïnvloed door verschillende factoren: bouwmaterialen, de keuze voor vloerbedekking, de buitenlucht en de activiteiten die er plaatsvinden – allemaal factoren die van invloed zijn op de luchtzuiverheid van het binnenklimaat.

[2] Atmosferische belasting in 2015 – Meetresultaten van het National Observatory Network for Foreign Particles in the Atmosphere (NABEL); gepubliceerd door het Swiss Federal Office for Environment (BAFU) en door het Swiss Material Testing and Research Institute, Empa; Bern (Switzerland), 2016

 

Richtlijn 382/1 van de Zwitserse beroepsvereniging voor ingenieurs en architecten bepaalt de kwaliteit van het binnenklimaat aan de hand van de hoeveelheid CO2 in de lucht: 800 tot 1500 ppm (koolstofdioxidemoleculen per één miljoen luchtdeeltjes) wordt beschouwd als een kwalitatief hoogwaardig binnenklimaat. Wanneer de 2000 ppm wordt overschreven, wordt dit gezien als problematisch voor de hygiëne van het binnenklimaat. SUVA, een Zwitsers overheidsfonds voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongelukken, hanteert voor CO2 een MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van 5000 ppm. Aangezien mensen door te ademen en via de huid zelf ook CO2 produceren, neemt de hoeveelheid koolstofdioxide toe wanneer iemand voor een langere periode in een niet-geventileerde ruimte verblijft. Dit is duidelijk te merken in ruimtes waar meerdere mensen tegelijkertijd zijn. Naast de hoeveelheid CO2 is zelfs de kleinste verontreiniging – veroorzaakt door bijvoorbeeld bacteriën, microben, fijnstofdeeltjes, stikstofoxiden of formaldehyde – van invloed op het binnenklimaat.

Omdat natuurlijke energiebronnen ontbreken in binnenruimtes zijn ionen afwezig in de binnenlucht. Het belangrijke proces van zelfreiniging dat we aantreffen in de natuur vindt dan ook niet plaats in gebouwen. Ionair imiteert dit natuurlijke reinigingsproces op een zeer nauwkeurige, gecontroleerde en gereguleerde manier. Ionair verrijkt het binnenklimaat met zuurstofionen om de lucht op een natuurlijke wijze te zuiveren. Ionisatie levert dan ook een aanzienlijke bijdrage aan een gezond binnenklimaat. Geurneutraal, microbenvrij en geïnspireerd door de natuur.