Wonen

Huizen die gebouwd worden naar de meest recente bouwstandaarden zijn dermate luchtdicht dat er, in tegenstelling tot oudere gebouwen, niet langer sprake is van ‘ongecontroleerde’ luchtuitwisseling via ‘normale’ lekken. Gevels worden steeds geslotener, luchtuitwisseling wordt teruggedrongen en het energieverbruik neemt af. Een goede zaak tot hier aan toe. Maar wat als het aankomt op de luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat? In onze dagelijkse routine een zaak waar we dikwijls ontevreden over zijn. Ionair helpt u het binnenklimaat significant te verbeteren. Uw voordeel: u zult een grotere mate van welzijn binnen uw eigen vier muren ervaren en u gezonder en tevredener voelen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Wonen