Wonen

Huizen die gebouwd worden naar de meest recente bouwstandaarden zijn dermate luchtdicht dat er, in tegenstelling tot oudere gebouwen, niet langer sprake is van ‘ongecontroleerde’ luchtuitwisseling via ‘normale’ lekken. Gevels worden steeds geslotener, luchtuitwisseling wordt teruggedrongen en het energieverbruik neemt af. Een goede zaak tot hier aan toe. Maar wat als het aankomt op de luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat? In onze dagelijkse routine een zaak waar we dikwijls ontevreden over zijn. Ionair helpt u het binnenklimaat significant te verbeteren. Uw voordeel: u zult een grotere mate van welzijn binnen uw eigen vier muren ervaren en u gezonder en tevredener voelen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Wonen

ionair inactivates virus over 99%

The Air Quality System (AQS) of ionair in the supply air frees the indoor air from airborne surrogate viruses (non-pathogenic covered Phi6 bacteriophages with structure, particle size and environmental stability equivalent to that of SARS-CoV-2). This has been certified by the Fraunhofer Institute for Building Physics IBP. This is very positive news for the Swiss Company and our international customers.

Read more...