Wonen

Huizen die gebouwd worden naar de meest recente bouwstandaarden zijn dermate luchtdicht dat er, in tegenstelling tot oudere gebouwen, niet langer sprake is van ‘ongecontroleerde’ luchtuitwisseling via ‘normale’ lekken. Gevels worden steeds geslotener, luchtuitwisseling wordt teruggedrongen en het energieverbruik neemt af. Een goede zaak tot hier aan toe. Maar wat als het aankomt op de luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat? In onze dagelijkse routine een zaak waar we dikwijls ontevreden over zijn. Ionair helpt u het binnenklimaat significant te verbeteren. Uw voordeel: u zult een grotere mate van welzijn binnen uw eigen vier muren ervaren en u gezonder en tevredener voelen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Wonen

Briefly and concisely explained
There’s no question about it: we need it. Fresh air to live that is. However, the quality of our indoor air is not always particularly good. Industry, traffic or other sources of emission blow out harmful substances, which means that ventilation and air conditioning in buildings is a real challenge. Ionization provides a remedy. We explain here in a straightforward and comprehensible way how this works. We hope you find it interesting…

 

Ionization removes viruses
The results surpassed all our expectations. The test arrangement demonstrated that a reduction in surrogate viruses of more than, believe it or not, 99 percent is possible thanks to ionization. You can see how the Air Quality System (AQS) from ionair accomplishes this in the video here…