Effectief in interactie tussen de systemen

Effectieve en veilige ionisatie is alleen mogelijk met autonome en gereguleerde systemen. Geschikte sensoren, hoogkwalitatieve regulatietechnologieën, robuuste regulatie-algoritmen, krachtige ionisatiegeneratoren en continue dataregistratie zijn hiervoor vereist.

Meten met sensoren van hoge kwaliteit

Luchtzuiverheidssensoren – zogenaamde ‘elektronische neuzen’ – meten of ‘ruiken’ constant het geurpatroon in de buitenlucht, afgevoerde lucht en binnenlucht. De chemische groep van elementen die gemeten kan worden heet Vluchtige Organische Componenten (afgekort VOC’s). Het sensorelement meet de totale hoeveelheid VOC’s (ook wel TVOC, of Totale hoeveelheid VOC’s). Tijdens een complex kalibratieproces worden de sensoren ingesteld aan de hand van de specifieke vereisten en situatie van de klant.

De luchtstroomsensor meet de luchtsnelheid in het luchtkanaal overeenkomstig het principe van thermische anemometrie.

De atmosferische vochtigheidssensor meet constant de relatieve vochtigheid.

De ozonsensor – door Ionair zelf ontwikkeld – werkt op basis van een ozongevoelig halfgeleiderelement. Technisch gezien worden de temperatuur en relatieve vochtigheid ook gemeten door de ozonsensor omdat deze sensor sterk afhankelijk is van de temperatuur en relatieve vochtigheid in de gemeten lucht. Zodoende wordt de gemeten ozonwaarde gecompenseerd door deze sterk fluctuerende variabelen en is de waarde zeer accuraat.

Management op basis van hoogkwalitatieve regulatietechnologie

De controller in de ionair AQS heet ICE-A.

De taak van de controller is om de vijf gemeten sensorwaarden (van links naar boven) ten alle tijden te registeren. De controller ‘weet’ altijd wat de staat van het binnenklimaat is. Aangezien de controller zich bewust is van het verleden, kan hij de toekomst ‘voorspellen’ aan de hand van complexe algoritmen en een optimaal ijkpunt voor de ionisatie-intensiteit berekenen.

De ionisatie-intensiteit kan op een geleidelijke en constante manier alle waarden tussen 0 en 99 aannemen. Aan de hand van het principe van pulsbreedtemodulatie (PBM) bepaalt de gekozen waarde hoe krachtig de ionisatie-generatoren (één of meerdere ionisatie-modules) ioniseren.

De geïoniseerde lucht wordt nu precies zo gedoseerd dat de verontreinigingen geneutraliseerd en gereduceerd worden op de best mogelijke manier. Dit regulatieprincipe wordt aangeduid als behoefteafhankelijk of situatieafhankelijk (dynamisch). Wat kenmerkend is voor deze aanpak, is dat er dankzij de geavanceerde regulatietechnologie geen ozonconcentraties optreden die geroken kunnen worden of ongezond zijn. Mocht er zich toch een te hoge ozonconcentratie voordoen in de lucht door een te hoge ozonconcentratie in de buitenlucht of door een storing in het systeem, dan zal de ozonsensor dit bemerken en zal de controller de ionisatie-intensiteit aanpassen zodat het systeem veilig en betrouwbaar blijft functioneren.

Het is hierom dat de ionair AQS vanuit een risicobeoordelingsperspectief gezien moet worden als een intrinsiek veilig systeem. Op basis van verscheidene certificaten is dit ook door derde partijen bevestigd.

Ionisatie-generator: altijd in optimale vorm

De controller (ICE-A) bepaalt de ionisatie-intensiteit. De controller activeert de ionisatiemodule, en daarmee de ionisatiebuizen. Het elektrische veld (E-field) dat wordt gegenereerd in de ionisatiebuizen is zo sterk dat zuurstofmoleculen geïoniseerd kunnen worden. Met andere woorden: een elektron wordt gesplitst van een zuurstofmolecuul (positieve zuurstof ION) of een elektron botst met een zuurstofmolecuul (negatieve zuurstof ION). De energie die hiermee wordt overgebracht op de toegevoerde lucht leidt tot een natuurlijke reductie van verontreinigingen in het binnenklimaat.

 

Monitoren aan de hand van continue data-evaluatie

De ionair AQS genereert continu waardevolle operationele data. Deze data laten zien hoe de systemen functioneren, slaan alarm voor de klant mocht er een afwijking optreden en ondersteunen bij preventief onderhoud. Door de operationele data te evalueren kunnen de systemen continu geoptimaliseerd en aangepast worden aan veranderende omstandigheden (zoals een reorganisatie die leidt tot meer personeel op kantoor of het hygiëneniveau van een verpleeghuis dat verbeterd moet worden).

Kortom: dataregistratie geeft de klant het voordeel van een hoog niveau van transparantie en goede operationele veiligheid. Het spreekt voor zich dat de klant met een veilige internetlink of een smartphone-app altijd toegang heeft tot zijn of haar ionair AQS-systemen.