binnenklimaat verbeteren

Functie

De luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat in een geventileerde ruimte verbeteren aanzienlijk met het Ionair Air Quality System (AQS) in ruimtes waar een luchtbehandelingssysteem aanwezig is. Onfrisse geuren die worden veroorzaakt door bronnen in de ruimte worden geïdentificeerd en aanzienlijk ingeperkt. De vereiste ionisatie-intensiteit wordt bepaald op basis van de luchtzuiverheid van het binnenklimaat, het luchtvolume en de vochtigheid. Als het toegestane gehalte ozon in de lucht wordt overschreden, geeft de sensor een melding en reduceert de beheerder de ionisatie-intensiteit overeenkomstig de overschrijding.

De Ionair controller bepaalt de vereiste ionisatie-intensiteit op basis van sensorsignalen.

De sensorwaarden, ionisatie-intensiteit en systeemparameters worden doorgegeven aan het ionair DataCenter, waar verdere informatie wordt uitgelezen met behulp van kunstmatige intelligentie. De klant heeft toegang tot deze informatie wanneer dit ook maar wenselijk is.

Meten/Reguleren/Managen/Monitoren

Klantvoordelen

Hieronder treft u de voordelen in een oogopslag:

 • Een gezond binnenklimaat
 • Een zuiverder en hygiënischer binnenklimaat
 • Energiekostenbesparingen
 • Reductie van vluchtige organische componenten (VOC’s) (ongeveer 50%)
 • Betere hygiëne
 • Reductie van bacteriën, microben en schimmelsporen (ongeveer 95%)
 • Reductie van fijnstofdeeltjes (ongeveer 50%)
 • Stankoverlast wegnemen voorkomt klachten
Een goed binnenklimaat bestaat uit een combinatie van verschillende elementen.
– Beda Weibel, CEO –

Componenten

De Ionair AQS kan zowel tijdens de planningsfase door een HVAC-ontwerper worden ontworpen en meegenomen in een nieuwbouwproject of worden ingebouwd in bestaande bouw.

ionair controller

Het hart van het ionair Air Quality System evalueert data van de sensoren om de ionisatie-intensiteit van de ionisatiemodule te reguleren, de systeemparameters aan te passen en te communiceren met de datalink ‘VeritasNET’. Voor luchtvolumes tot een maximum van 3.000 m3/u volstaat de ICA 1000. Voor grotere volumes kunt u de ICA 2000 inzetten.

ionair ionisatiemodule

De ionisatiemodule is de ‘motor’ van het systeem. De module genereert de vereiste ionisatie-energie en wordt in een leeg deel van het luchtbehandelingssysteem (HVAC) of in het luchttoevoerkanaal geïnstalleerd.

Sensoren

De sensoren meten de inputparameters, wat nodig is voor een optimale regulatie. Het gaat hier om de luchtzuiverheid, de relatieve vochtigheid, de luchtvolumestroom, en de concentratie van ozon in de lucht.

Datalink VeritasNET

VeritasNET vormt de link naar het Ionair DataCenter en naar de meest gangbare gebouwbeheerssystemen. De datalink wordt gebruikt om het proces te monitoren.

Andere voordelen van de ionair-technologie

 • Regulatie op basis van behoefte
 • Air Quality System
 • Intrinsieke veiligheid (inzet van storingsvariabelen en automatische alarmen, systeemmonitoring in het ionair DataCenter en preventief onderhoud)
 • Procesmonitoring met het ionair DataCenter via de digitale klantomgeving
 • Zwitserse kwaliteit
 • Een lange levensduur en beschikbaarheid van reserveonderdelen en upgrades
 • Wereldwijde klantenservice en onderhoud