Casino’s

Casino’s behoren tot de grootste gebouwen ter wereld. Naast de daadwerkelijke spelruimtes zijn de meeste casino’s ook voorzien van evenementhallen, restaurants en hotels. Kwaliteitseisen zijn extreem hoog. Een tevreden gast consumeert meer, komt terug en vertelt anderen over zijn of haar positieve ervaringen.

De luchtzuiverheid en hygiëne van het binnenklimaat stellen de beheerder voor grote kwaliteits- en kostenuitdagingen. Nog altijd is er een klantsegment dat graag rookt. Om dit segment tegemoet te komen hebben casino’s vaak aparte spelruimtes waar gerookt mag worden. De kwaliteit van de buitenlucht laat regelmatig te wensen over en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het pand zelf is relatief hoog.

Van de planningsfase tot decennialang gebruik van haar systemen; Ionair helpt de beheerder een zo zuiver mogelijk binnenklimaat te realiseren tegen een geringe investering en lage operationele kosten. Dit geldt voor het gehele kostenplaatje, de total cost of ownership (TCO). Door veranderend gebruik van gebouwen zijn Ionair-systemen constant aan wijzigingen onderhevig, ook tijdens hun gebruik. Ionair kan hierin makkelijk met u meebewegen zonder de infrastructuur aan te hoeven passen.

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Casino’s

Briefly and concisely explained
There’s no question about it: we need it. Fresh air to live that is. However, the quality of our indoor air is not always particularly good. Industry, traffic or other sources of emission blow out harmful substances, which means that ventilation and air conditioning in buildings is a real challenge. Ionization provides a remedy. We explain here in a straightforward and comprehensible way how this works. We hope you find it interesting…

 

Ionization removes viruses
The results surpassed all our expectations. The test arrangement demonstrated that a reduction in surrogate viruses of more than, believe it or not, 99 percent is possible thanks to ionization. You can see how the Air Quality System (AQS) from ionair accomplishes this in the video here…