Verzorgingshuizen

Door de demografische ontwikkeling van onze samenleving spelen verzorgingshuizen een steeds centralere rol in het leven van alledag. Met een groter wordend aantal verzorgingscentra om ons heen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de hygiëne en aan het aantal beschikbare diensten. Het verzorgingshuis is zich steeds meer aan het ontwikkelen tot een moderne en gezellige ontmoetingsplek die voorziet in hedendaagse medische zorg.

In verzorgingshuizen is het gebruik van medicatie niet ongewoon. Door medicijngebruik is het metabolisme van bewoners aan verandering onderhevig. Dit resulteert in de uitscheiding van geuren, aangezien de meeste mensen een sterke persoonlijke geur afgeven. Hierbij komen nog de verscheidene dienstverlenende takken zoals restaurants, room service en schoonmaak; allen verantwoordelijk voor de verspreiding van geur. Geurneutralisatie is dan ook van groot belang in een verzorgingshuis en is een randvoorwaarde voor het prettig samenleven van de verschillende aanwezige groepen – bewoners, verzorgend personeel, familie en andere werknemers.

Ionair AQS helpt om de geurintensiteit te reguleren en op een neutraal niveau te houden. Dit garandeert, ondanks de veeleisende omgeving, een comfortabel verblijf. Omdat ouderen kwetsbaarder zijn voor infecties is daarnaast de hygiëne, net als in verpleeghuizen, ook een aandachtspunt.

Tot slot staan veel overheidsinstellingen onder financiële druk. Luchtbehandeling is een wezenlijke kostenpost (ongeveer 40% van de energiekosten). Ionair AQS helpt met het optimaliseren van het energieverbruik.

Ionair AQS

  • Gezond binnenklimaat
  • Betere luchtkwaliteit
  • Minder personeelsuitval
  • Betere geurregulatie en -neutralisatie
  • Beter energierendement
  • Reductie van operationele kosten

Ionisatiesystemen

AQS

Luchtvolume

m3/h

Aantal gebouwen

Verzorgingshuizen